DBU's Love og regler

DBU JYLLAND INDEFODBOLD

SPILLEREGLER - små mål

Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold­loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer.
Se nyeste udgave af Fodboldloven.

§ 1. Banen
§ 2. Bolden
§ 3. Spillerne
§ 4. Spillernes udstyr
§ 5. Dommeren
§ 6. Det øvrige dommerteam
§ 7. Spilletid
§ 8. Spillets igangsættelse og genoptagelse
§ 9. Bolden ude af spil
§ 10. Kampens resultat
§ 11. Off-side
§ 12. Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel
§ 13. Frispark
§ 14. Straffespark
§ 15. Indkast
§ 16. Målspark
§ 17. Hjørnekast

§ 1.  Banen
Banen og dens indretning skal være som følger:
 
Dimension:
Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter).
 
Afmærkning:
Af håndboldbanens afmærkninger anvendes:
1.    Midterlinien.
2.    Målfeltet, der afgrænses af den fuldt op-trukne linie, som målfelt og straffesparkfelt (kaldet straffesparksfeltet).
3.    Straffekastliniens midte som straffespark­mærke.
4.    Den stiplede 3-meter linie, som afstandsli­nie m.v.
5.    Målene.
 
Banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj.
 
Målstængerne, der har samme bredde som bandens højde, betragtes sammen med overliggeren som bande.
 
Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/hjør-
nekast, selv om banen har “skrå hjørner”.
 
§ 2. Bolden
Jfr. Fodboldloven og turneringsreglementet.
U5-U9 spiller med en Futsalbold Talento 11 (omkreds 52,5-54,5 cm).
U10-U14 samt U15 Piger spiller med en Indefodbold str. 4.
U15 Drenge og ældre spiller med en Indefodbold str. 5.

 
§ 3. Spillerne
Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 indskiftnings spillere.
Dog gælder følgende:
For U5-U-7: Et Indefodbold-hold består af 3 spillere plus indtil 2 reserver (max. 5 spillere).
For U8-U9: Et Indefodbold-hold består af 5 spillere plus indtil 3 reserver (max. 8 spillere).
For U10 Piger: Et Indefodbold-hold består af 5 spillere plus indtil 3 reserver (max. 8 spillere).

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.

På et hold findes ingen egentlig målmand, idet ingen spillere forsætligt må spille bolden med hånd eller arm. Der spilles dog med målmand i U8, U9, U10 og U11 rækkerne - dvs. at én af spillerne skal være målmand. Målmanden skal være let genkendelig i form af målmandstrøje/overtrækstrøje - det er tilladt målmanden at benytte målmandshandsker.

Målmanden må dog kun parere bolden med hænderne i eget målfelt - bolden må ikke samles op. I tilfælde af at bolden opsamles, dømmes frispark til modstanderholdet på 3 m linjen.

Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsens anviste sted, og kan finde sted når som helst.

Mens bolden er i spil, må en “ny” spiller ikke betræde banen, før den "udskiftede” spiller helt har forladt denne.

Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller.


En spiller kan udvises:
1. Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller).
2. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring).
3. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe).

Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg til stede, fastsætter dette karantænens længde ved "rødt kort".

Hvis et hold har fået alle spillere udvist, genoptages spillet ved at dommeren lader bolden falde på banens midte. Modspillerne har herefter 10 sek. til at score. Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som efter andre scoringer. Scores der ikke, standses spillet og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på midten – til det hold der sidst var i boldberøring.

§ 4. Spillernes udstyr
Fodbeklædning til indendørs boldspil.
Benskinner er ikke obligatoriske.

Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed.
 
§ 5. Dommeren
Dommerens trøjefarve er sort.
Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort.
 
§ 6. Det øvrige dommerteam
Anvendes ikke.
 
§ 7. Spilletid
Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege.
 
§ 8. Spillets igangsættelse og genoptagelse
Alle spillere, med undtagelse af den spiller der tager begyndelsessparket, skal være på egen banehalvdel, indtil bolden er i spil.
Når bolden er i spil, må der max. være 3 spillere på egen banehalvdel.

Begyndelsessparket er retningsfrit.
Modspillere skal forblive 3 meter fra bolden, til den er i spil.

Der kan ikke scores direkte i modspillernes mål (hvis bolden sparkes direkte i modspillernes mål, dømmes målspark, hvis bolden sparkes direkte i eget mål, dømmes hjørnekast).
Der kan scores via bander, overligger eller målstænger.

BEMÆRK: Ved begyndelsessparket efter en scoring må det hold der ikke giver bolden op befinde sig på begge banehalvdele.

I situationer, hvor dommeren skal lade bolden falde, gælder følgende procedure:
Dommeren lader bolden falde til en spiller fra der forsvarende hold, hvis
Bolden ved spillets afbrydelse var i straffesparksfeltet
Den sidste boldberøring var i straffesparksfeltet

I alle andre tilfælde lader dommeren bolden falde til én spiller fra det hold, som sidst rørte bolden, på det sted, hvor bolden sidst blev berørt af en spiller, en spillet uvedkommende, eller jf. § 9 et medlem af dommerteamet.

BEMÆRK: Når to modspillere udvises for en tackling eller et kraftigt sammenstød, lader dommeren bolden falde til en spiller fra det hold, som sidst rørte bolden før tacklingen eller det kraftige sammenstød.

§ 9. Bolden i og ude af spil

Bolden er ude af spil, når
Den fuldstændigt har passeret banden eller mållinjen, hvad enten det sker på gulvet eller i luften

Dommeren har standset spillet
 

Den rører dommeren, bliver på banen, og
                  -    et hold påbegynder et lovende angreb
                  -    bolden går direkte i mål
                    -   det modsatte hold erobrer bolden

I disse tilfælde genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde.

Den rammer loft, bjælker, lamper eller lign. over banen
I disse tilfælde dømmes frispark til det hold som ikke rørte bolden sidst, inden den ramte loft/bjælker. Frisparket tages under det punkt, hvor bolden ramte loft/bjælker. Rammer bolden i loftet mv. over eget straffesparksfelt, tages frisparket umiddelbart udenfor den stiplede 3-meter linje. 

Bolden er i spil:
Bolden er i spil i alle andre situationer, også når den rører et medlem af dommerteamet, og når den springer tilbage fra en målstang/overligger og forbliver på banen.
 
§ 10. Kampens resultat
Jfr. Fodboldloven.
 
§ 11. Off-side
Reglen anvendes ikke.
 
§ 12. Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel
En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han begår en af følgende forseelser:
En af de i Fodboldloven, § 12, nævnte forseelser, der medfører direkte frispark
En af de i Fodboldloven nævnte forseelser der medfører indirekte frispark

BEMÆRK: Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt.

  • Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller
    Sker ovenstående forseelser i eget straffesparksfelt, skal der dømmes straffespark.
  • Opnår en fordel ved forsætligt at være 4 spillere på egen banehalvdel, når bolden er i spil.
    Dømmes direkte frispark på midterlinjen
  • Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden
  • Udskifter ulovligt

Sker ovenstående forseelse i eget straffesparksfelt, skal der dømmes direkte frispark på den stiplede 3-meterlinje.

Der dømmes direkte frispark – men ikke udvisning – for følgende forseelser:
Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (forud for en mulig kendelse, skal dommeren varsle dette ved at strække en arm i vejret)
Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen
Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden

Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven, § 12, bemærk dog følgende:
Hvis en spiller berøver modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmulig skal vedkommende spiller udvises med gult kort. 

Bemærk i øvrigt vedr. hands-forseelse:
Såfremt en spiller forsætligt spiller bolden med hånd eller hænder foran eget hoved eller egen krop – og derved berøver modspillerne en oplagt scoringsmulighed – udvises spilleren til næst scorede mål –tilsvarende, såfremt bolden, hvis den ikke var blevet stoppet med hånd/hænder, ville have ramt banden.

Såfremt en spiller forsætligt spiller bolden med hånd eller hænder på anden måde, og derved berøver modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmulighed – udvises pågældende med gult kort.
 
§ 13. Frispark
Der findes kun direkte frispark.
Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meterlinje tages fra det punkt ved den stiplede linje, der er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.
Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden.
Ved frispark i eget straffesparksfelt, skal bolden sparkes direkte ud af feltet og ud på den øvrige del af banen, før den er i spil.
Modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linje til bolden er i spil.

§ 14. Straffespark
Med undtagelse af den spiller, der vogter målet, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparkmærket og uden for den stiplede 3-meter linie.
 
Hvis spilleren, som vogter målet, bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men spil­leren skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal den spiller, der vogter målet, udvises.
 
§ 15. Indkast
Kasteren skal være placeret indenfor banden, således at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne.
Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden.
Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.

§ 16. Målspark
Bolden skal sparkes direkte ud af straffesparksfeltet og ud på den øvrige del af banen, før den er i spil.
Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meterlinje.

Gældende for U10 og yngre:
Presfri zone:
Ved igangsætning fra bagerste spiller (ved tildelt målspark) skal modstanderholdets spillere opholde sig på egen banehalvdel.

Frizone-princippet praktiseres sådan:
Ved igangsætning fra bagerste spiller (ved tildelt målspark) skal modstanderholdets spillere opholde sig på egen banehalvdel, og må først bevæge sig ind på modstanderens banehalvdel, når bagerste spiller har sat bolden i spil.
Brud på reglen fører til ny igangsætning.
Boldførende hold behøver ikke at vente på, at modstanderen skal trække sig tilbage, men har muligheden for at starte spillet, når det ønsker dette.

§ 17. Hjørnekast
Hjørnekast udføres som indkast.
Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som "med­spiller" og derved igen spille bolden.
Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres.
 
Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.
 

Specielle forhold gældende for U8, U9, U10, U11 og U12 rækker :

Alle spillere må færdes over hele banen.
Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere.
For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.
Der udvises kun, såfremt gult eller rødt kort skal anvendes.
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Specielle forhold kun gældende for U5, U6 og U7 (3:3):

Der spilles på tværs af en normal håndboldbane.
Der spilles med 3-mands mål, minimål eller der fjernes en bande.
Et hold består af 3 spillere plus indtil 2 indskiftningsspillere.
Der er ingen fast målmand og ingen må tage eller parere bolden med hænderne.
Baneleder sørger for kampens igangsætning - førstnævnte hold giver bolden op fra banens midte.
Hvis bolden ryger ud af spil over en sidelinje, igangsættes spillet af modstanderholdet ved at drible eller sparke bolden over linjen, hvor bolden røg ud.
Der spilles ikke med hjørnespark, så uanset hvem der sparker bolden ud over mållinjen, tages et målspark.
Målspark igangsættes fra mållinjen ved at sparke eller drible bolden over mållinjen.
Modspillere skal ved alle igangsætninger være min. 3 meter fra bolden.
Alle igangsætninger er direkte.

Skematisk oversigt 
Rækker: Spilletid Banestørrelse Spillerantal pr. hold Særregel målmand
U5 7 min. 12 x 20 3 (+2) NEJ
U6 7 min. 12 x 20 3 (+2) NEJ
U7 7 min. 12 x 20 3 (+2) NEJ
U8 9 min. 20 x 40 5 (+3) JA
U9 9 min. 20 x 40 5 (+3) JA
U10 Piger 9 min. 20 x 40 5 (+3) JA
U10 Drenge 9 min. 20 x 40 4 (+3) JA
U11 9 min. 20 x 40 4 (+3) JA
U12 9 min. 20 x 40 4 (+3) NEJ
U13 11 min. 20 x 40 4 (+3) NEJ
Øvrige 11 min. 20 x 40 4 (+3) NEJ
         
Rækker: Alle færdes over hele banen Kun udv. ved slå, spark mm. Sænket overligger Ekstra spiller +3 mål
U5 Pi/Dr JA JA NEJ JA
U6 Pi/Dr JA JA NEJ JA
U7 Pi/Dr JA JA NEJ JA
U8 Pi/Dr JA JA JA JA
U9 Pi/Dr JA JA JA JA
U10 Pi JA JA JA JA
U10 Dr JA JA NEJ JA
U11Pi/Dr JA JA NEJ JA
U12Pi/Dr JA JA NEJ JA
U13Pi/Dr NEJ NEJ NEJ NEJ
Øvrige NEJ NEJ NEJ NEJ
   
Boldstr. Piger Drenge
U5 Futsalbold str. 52,5-54,5 cm Futsalbold str. 52,5-54,5 cm
U6 Futsalbold str. 52,5-54,5 cm Futsalbold str. 52,5-54,5 cm
U7 Futsalbold str. 52,5-54,5 cm Futsalbold str. 52,5-54,5 cm
U8 Futsalbold str. 52,5-54,5 cm Futsalbold str. 52,5-54,5 cm
U9 Futsalbold str. 52,5-54,5 cm Futsalbold str. 52,5-54,5 cm
U10 4 4
U11 4 4
U12 4 4
U13 4 4
U14 4 4
U15 4 5
U17 5 5
U18 5 5
U19 5 5
Senior og ældre 5 5
Tilmeld dig Lalandia Cup
Filskov IF | Stationsvej 18 | 7200 Grindsted | Telefon 31 68 86 52