Rollefordeling

Der påhviler dog alle ryttere et INDIVIDUELT og KOLLEKTIVT ansvar for, at turen gennemføres så sikkert og så smidigt som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt, at alle ryttere KENDER, ACCEPTERER og LØSER de opgaver der er i forbindelse med hver enkelt træningstur.

Kaptajn/Træner

 • Kaptajnen/Træneren er holdets leder og er ansvarlig for hele turens planlæggelse, gennemførelse og hele holdets adfærd under turen.
 • Kaptajnen/Træneren skal sikre, at alle kører efter de forudsætninger der er defineret for det pågældende hold, f.eks turens længde, hastighed, opvarmning og  træningspas.
 • Kaptajnen/Træneren møder op i god tid før start og orienterer om turen indhold, hvor turen går hen og hvor lang tid turen forventes at tage.
 • Bliver en Kaptajn/Træner forhindret i at møde, skal vedkommende sikre, at der er en afløser.
 • Kaptajnen/Træneren skal sikre, at alle på holdet får det maksimale ud af træningen.
 • Kaptajnen/Træneren skal sikre, at alle rytterne på holdet følger klubbens adfærdskodeks og at holdet fungerer socialt sammen.
 • Kaptajnen/Træneren kan og skal påpege uhensigtsmæssig cykeladfærd, og KAN og SKAL give anvisninger på, hvilken adfærd der ønskes.
 • Kaptajnen/Træneren styrer træningen undervejs ud fra de overordnede rammer i Filskov CK's Træningskonceptet.
 • Kaptajnen/Træneren sørger for indlæggelse af træningspas på turen og efterfølgende opsamling.
 • Kaptajnen/Træneren skal sikre, at alle starter samtidig fra Viadukt Hallen, og at alle slutter samtidig ved Viadukt Hallen.
 • Kaptajnen/Træneren foretager sammen med holdet, en avaluering af turen, når holdet er kommet samlet til Viadukt Hallen.

Rytter


For at sikre at vi alle har en god tur er det vigtigt at man får et overblik over hinanden. Det gøres ved at den makker man tilfældig har på sin side ved den første parade kørsel ud af byen er dagens makker. De to har inbyrdes ansvar for at være opmærksom på hinandens adfærd og tilstand resten af turen.
 
 • Den enkelte rytter skal sikre sig, at vedkommende vælger det rette hold at træne med den pågældende dag. Det påhviler den enkelte rytter et stort eget ansvar for, at være relastisk i forhold at vurdere sine egne cykelmæssige evner den pågældende dag. Det er ikke altid, at evne og lyst stemmer overns med hinanden.
 • Den enkelte rytter SKAL altid uden tøven og med øjeblikkelige accept følge Kaptajnens/Trænerens anvisninger.
 • Den enkelte rytter skal aktivt medvirke til, at nye medlemmer føler sig velkomne i klubben og får den korrekte støtte og opbakning til at lære god cykeladfærd.
 • Alle ryttere skal sikre god og rettidig kommunikation. Alle de givne kommandoer skal gentages"frem og tilbage" gennem holdet, så alle ved hvornår der skal drejes, standses o.s.v.
 • Ønsker en rytter at forlade holdet ude på turen, skal Kaptajnen/Træneren informeres forinden.
 • Ryttere der ikke følger Kaptajnen/Trænerens anvisninger gentagne gange, kan få besked på at forlade holdet og fortsætte turen alene.
 • Ved defekt, f.eks. punktering, skal der ydes hjælp af andre ryttere. 2 mand hjælper vedkommende  der har en defekt.
 • Ved defekt skal Kaptajnen/Træneren straks orienteres. Kaptajne/Træneren beslutter, hvordan turen efterfølgende skal fortsætte.
 
Tilmeld dig cykling
Tilmeld dig spinn*

Støt vores Sponsorer

De støtter os

Filskov IF | Stationsvej 18 | 7200 Grindsted | Telefon 31 68 86 52